Interesuje Cię ta usługa?
Daj nam sygnał!

Identyfikuj talenty i diagnozuj potrzeby rozwojowe

Zwiększaj trafność decyzji personalnych dzięki badaniom sprawności i orientacji sprzedażowych, potencjału pracowników oraz zadaniom symulacyjnym i Assessment Centre.

O usłudze

Chcesz sprawdzić poziom kompetencji, mocne strony i obszary rozwojowe przyszłych lub obecnych pracowników? Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi dedykowanych m.in. do badania sprawności i orientacji sprzedażowych oraz obiektywnej oceny kompetencji i potencjału rozwojowego.

RESOLUTIO dostarcza rozwiązania HR wspierające ocenę i rozwój, dzięki którym zwiększysz trafność decyzji personalnych. W swojej ofercie posiada m.in. narzędzia takie jak: Sales Agility& Orientation, Your Potential Index oraz zadania symulacyjne AC|DC.

 Badanie sprawności i orientacji sprzedażowych (SAO)

SAO to test kompetencyjny online o wysokiej rzetelności. Jeden kwestionariusz pozwala na ocenę kompetencji w sprzedaży B2C, B2B oraz orientacji FARMER – HUNTER. Wyniki prezentowane są na tle grupy ponad 1300 polskich praktyków i ekspertów (polska normalizacja). Zastosowanie kwestionariusza SAO pomaga:

 • Uniknąć nietrafionych decyzji rekrutacyjnych do zespołu sprzedaży
 • Zidentyfikować przyczyny braku realizacji celów sprzedażowych
 • Trafnie zdiagnozować potrzeby szkoleniowe swoich handlowców

Badanie potencjału pracowników (YouPi)

YouPi służy do oceny potencjału rozwojowego osób dorosłych niezależnie od branży, stanowiska, wieku czy płci badanego. Celem tego kwestionariusza psychometrycznego jest pomiar potencjału do rozwoju, rozumianego jako zestaw cech danej osoby, umożliwiający jej podejmowanie się coraz trudniejszych wyzwań oraz ciągły rozwój talentów. Zastosowanie kwestionariusza YouPi pomaga:

 • Rekrutować pracowników z potencjałem
 • Identyfikować talenty wśród obecnych pracowników
 • Zakwalifikować odpowiednich kandydatów do programów stażowych
 • Identyfikować bariery rozwojowe w coachingu
 • Wspierać planowanie sukcesji

Zadania symulacyjne & Assessment Centre

Dzięki zastosowaniu symulacji pojedynczych zadań lub pełnej sesji Assessment Center (wielowymiarowy, zobiektywizowany proces oceny kluczowych kompetencji w procesie rekrutacji) pozyskasz wiedzę o poziomie kompetencji kandydatów pod kątem wymagań w procesie rekrutacji. Zastosowanie zadań symulacyjnych lub Assessment Centre pomaga:

 • Zwiększyć trafność swoich decyzji rekrutacyjnych.
 • Podejmować decyzje personalne opierając się na obiektywnej ocenie kompetencji.
 • Poznać mocne strony, potencjał oraz obszary rozwojowe przyszłych pracowników.
 • Zbudować pozytywny wizerunek swojej Firmy w oczach przyszłych pracowników.

Korzyści

 • Wyłonienie w procesie rekrutacji i selekcji osób o najwyższym potencjale kompetencyjnym i rozwojowym
 • Optymalne dopasowanie przyszłych pracowników do wymagań stanowiska
 • Identyfikacja mocnych stron i potrzeb rozwojowych zatrudnionych pracowników
 • Trafna diagnoza potrzeb szkoleniowych handlowców
 • Identyfikacja talentów wśród obecnych pracowników
 • Wsparcie w kwalifikacji odpowiednich kandydatów do programów stażowych
 • Identyfikacja barier rozwojowych w coachingu
 • Wsparcie w planowaniu sukcesji

Masz ciekawy produkt?
Włącz go do ekosystemu HR Marketplace.

Dowiedz się więcej

Masz pytania?

Super, lubimy na nie odpowiadać

Bądź na bieżąco z rynkiem HR Tech: